فروش برگه تعهد معماری، نظارت، اجرا

شرکت مهراس با داشتن چندین سال تجربه و داشتن چند شرکت حقوقی در زمینه طراحی، نظارت و اجرا آماده همکاری جهت ارائه برگه تعهد معماری ، محاسبات ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ، نظارت ، اجرا و برگه تایید استحکام بنا با هر متراژی با اشخاص، شرکت ها و نهادهای دولتی و شخصی با نازلترین قیمت می باشد.

جهت برآورد هزینه صدور برگه تعهد، مشخصات پروژه را در فرم زیر ثبت نموده و در پایان صفحه برآورد تقریبی هزینه صدور برگه ها را مشاهده نمایید.