طراحی نما ، نمای مدرن و نمای کلاسیک ؛

طراحی نما : در سال های اخیر با توجه به رقابتی شدن بازار مسکن و همچنین اجبار شهرداری به ارائه طرح نما و تصویب آن در کمیته نما و منظر شهری مناطق مختلف، مسئله نمای ساختمان از موضوعی لوکس و غیر ضروری تبدیل به یک الزام برای کلیه ساختمان ها شده است. سازندگان اکنون توجه بیشتری به طراحان نما و انواع سبک های مختلف از جمله نمای مدرن یا نمای کلاسیک ،  مصالح متفاوت و … دارند . این موضوع در حال حاضر دارای اهمیتی بیشتر از هر زمان دیگری در گذشته شده است.

خلق نمایی که هم از معیارهای زیبایی شناسانه برخوردار باشد و هم مورد تایید کارفرما باشد و در کمیته نما تایید شود ، علاوه بر ابتکار و خلاقیت نیازمند تجربه و آشنایی با سبک و سیاق حاکم بر جلسات کمیته نما می باشد. شرکت مهراس که از گذشته سابقه زیادی در طرح و اجرای نمای ساختمانها، اعم از نمای مدرن و یا  نمای کلاسیک داشته است، از بدو تشکیل کمیته نما در این جلسات شرکت نموده ؛ و نماهای تایید شده بسیاری در هر کدام از مناظق تهران دارد. در زیر تعدادی از این نماها آورده می شود. جهت فیلتر نمودن نماها، از کلمات کلیدی زیر استفاده نمایید. جهت ثبت سفارش الکترونیکی و برآورد قیمت اینجا کلیک نمایید.