مقالات معماری

Home/مقالات معماری
مقالات معماری2023-01-15T22:37:40+03:30

تعریف نما

پیشینه نما : در ساختمان‌سازی به سوی بیرونی یک ساختمان نما گفته می‌شود. در طراحی ساختمان، نمامهم‌ترین بخش به‌شمار می‌رود. زیرا نما چارچوب کار برای بقیه اجزای ساختمان را مشخص می‌کند. در کشورهای گوناگون قوانین سختگیرانه‌ای در [...]

تعاملات فیمابین شهرداری و نظام مهندسی تهران در فرآیند صدور پروانه

صورتجلسه بازنگری تعاملات فیمابین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در فرآیند صدور پروانه ، در زیر آورده می شود:

ارائه نقشه های فاز ۲ برای تمامی پرونده ها

در راستای افزایش کیفیت خدمات مهندسی، اجرای بند 2-9 و بند4-4 ماده4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از تاریخ 99/05/10 طراحان گرامی مکلفند کلیه نقشه های مربوط به گرایش های چهارگانه (معماری، سازه، برق [...]

کمیته تایید نما

طراحی نما و اخذ تاییدیه کمیته نما، یکی از مراحل اصلی اخذ پروانه ساخت می باشد. آشنایی با ضوابط طراحی نما در شهر تهران و اخذ تاییدیه از کمیته نمای شهرداری از یک سو [...]

By |آگوست 1st, 2020|Categories: دسته‌بندی نشده|۰ Comments
Go to Top