طراحی و ساخت ویلا

طراحی و ساخت ویلا یکی از اصلی ترین خدمات شرکت مهراس می باشد. طراحی اینگونه پروژه ها ، علاوه بر آنکه باید تمامی ویژگیهای یک اثر معماری را داشته باشد ، چند عامل شاخص و تاثیر گذار اضافه نیز دارد. یکی از این آیتم ها ، وابستگی زیاد طرح به خلق و خو و سبک زندگی کارفرما می باشد. علاقه به سبک کلاسیک یا مدرن ، میزان باز و بسته بودن فضاهای ویلا ، نسبت جداره های شفاف به جداره های صلب در نمای ویلا و دیاگرام قرار گیری فضاهای مختلف نسبت به یکدیگر از جمله مواردی است که از سبک زندگی کارفرما تاثیر زیادی میگیرند.
کارفرمایانی که به دنبال ساخت ویلا می باشند، عموما افرادی سخت گیر و نکته بین و ریز بین هستند. به همین جهت مدیریت پروسه ساخت می بایست توسط یک معمار آشنا به طراحی و اجرای ساختمان صورت گیرد. پرداختن به فینیشینگ کار و دیتیل های اتصال مصالح ، سطوح متریال های کار شده و سایر موارد ، از جمله عواملی هستند که نیاز به یک معمار را به عنوان مجری ساخت ویلا ضروری می کنند. گاهی معمار بر روی کاغذ طرحی را ترسیم می نماید که اجرای دقیق طرح مطابق ذهن معمار ، نیازمند تیمی است که کانسپت طراحی را درک نموده و اجرا را بر اساس آن پیش ببرند. به عنوان مثال گاهی ادامه رگه های سنگ در نما و یا دیوارهای داخلی ، به تنهایی تاثیر شگرفی بر روی زیبایی فضا می گذارد.
تیم مهراس افتخار طراحی و اجرای چندین پروژه ویلا را داشته است که تصاویر برخی از آنها را در زیر می بینید.