در راستای افزایش کیفیت خدمات مهندسی، اجرای بند ۲-۹ و بند۴-۴ ماده۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از تاریخ ۹۹/۰۵/۱۰ طراحان گرامی مکلفند کلیه نقشه های مربوط به گرایش های چهارگانه (معماری، سازه، برق و مکانیک) برای تمامی متراژها را مطابق با مقررات ملی ساختمان، آئین نامه ها و شیوه نامه های سازمان نظام مهندسی (شامل جزئیات فاز ۲) تهیه نموده و مطابق جدول ذیل به همراه سایر مدارک به دفاتر خدمات الکترونیک ارائه نمایند.

مدارک مورد نیاز فاز 2