رتبه نخست مسابقه طراحی داخلی بیمارستان امام علی (ع) ، واقع در کشور عراق شهر نجف اشرف

جهت بزرگنمایی، روی تصاویر کلیک کنید.