طراحی پلان مسکونی پروژه دروس ، در قالب چند آلترناتیو

چیدمان فضاهای مختلف یک واحد مسکونی در کنار هم و به گونه ای که هم پرت فضایی را به حداقل برساند ، و هم تفکیک فضاهای عمومی و خصوصی را شامل شود و در عین حال از نظر سازه و تاسیسات مشکلی ایجاد نکند، همواره از دقدقه های سازند گان می باشد.
شرکت مهراس در جهت رفع دقدقه های مالکان محترم ، طرح پلان طبقات را در چندین آلترناتیو آماده نموه و به جهت درک فضایی بهتر ، پلان ها را به صورت سه بعدی به مالکان ارایه می نماید تا تصمیم گیری ساده تر گردد.