Project Description

طراحی نمای ساختمان مرکز کنترل راه آهن تهران تبریز

ساختمان مرکزی کنترل خط آهن تهران تبریز بر روی تونلی قرار دارد که قطار از زیر آن می گذرد. این ساختمان در هر ۴ جهت دارای نما می باشد و نماهای شرقی و غربی آن از الویت برخوردار است. در طراحی نمای اداری این ساختمان سعی گردیده از ترکیب اشکال هندسی مربع و دایره استفاده گردد. مصالح مورد استفاده سنگ ساب خورده عباس آباد و آجر مدرن با تیپ سنتی می باشد. در زیر پنجره ها آجر چینی به شکل تو  و بیرون صورت گرفته تا بر اثر تابش نور خورشید ، سایه روشن در این قسمت ها ایجاد گردد. در سمت نمای غربی ، از باران گیر شیشه ای در ترکیب با پروفیل های استیل استفاده شده است.